Library autumn 2011

AUTUMN 2011

L_NYGARDSANNA_AW11_001

Exploring my own footprints.

You might see history as a straight line from then to now. Or you could say that it loops around and around in circles. Personally, I have an image of it as a spiral. A circular motion, simultaneously struggling upwards, so that you never see it returning at eye level, but view it from a different perspective – slightly from above – every time it has described one revolution. That´s why it´s perfectly possible to make a new discovery in something you thought you knew already. So this year´s pin tucks are far removed from last year´s. And with slanting Harris Tweed, the cycle begins afresh.

På upptäcksfärd i egna fotspår.

Man kan se historien som ett rakt streck från då till nu. Eller påstå att den nöter runt, runt i cirklar. Själv har jag bilden av att den är en spiral. Att själva cirkelrörelsen också strävar uppåt, så att man aldrig, möter det återkommande öga mot öga, utan ser det ur ett annat perspektiv – lite från ovan – varje gång ett varv är fullbordat. Därför är det fullt möjligt att göra en upptäckt i något man trodde sig redan veta. Årets stråveck är alltså långtifrån samma som förra årets. Och med Harris Tweed på skrå kan man göra revolution i repris.

No products match the selected filter criteria