FAQ

About your purchase / Om ditt köp

Which countries do nygardsanna.se deliver to?

We currently deliver to Europe, USA, Canada and Australia. Be accurate when you choose your country in checkout.

What do I do if my package has damages?

If your package has visible damages when you pick it up from the courier we ask you to let us know immediately, that is within 24 hours. In order for us to be able to display the damage to the courier we ask you to save all the packaging. If your package has internal damages we ask you to contact us within 7 days. Please contact us on online@nygardsanna.se.

Has nygårdsanna received my return?

When your return has been received you will get a confirmation through email from us, to the same e-mail address you entered with the purchase. Sometimes it can take time before we receive your package, depending on the service you sent it with and the workload at nygårdsanna. If you haven’t heard from us within 14 days, please contact us on online@nygardsanna.se and we will help you.

When and how do I get my refund?

The refund will be done through the same payment method you used with the original purchase. If you used Klarna invoice we will adjust your invoice and send you a new one. If you already paid before you got the adjusted invoice, Klarna will make the refund to your account. If you used credit card the refund will be made to the same credit card you used when you did your original purchase. The process of the refund can take up to 14 days. Freight charges and invoice fees will not be refunded.

Can I cancel or change my order once it is sent?

When your order is sent to us we cannot make any changes or cancel it. You may instead return the package or exchange it, if you feel it’s wrong when you receive your garment. If you see any mistakes when you get the order confirmation from us, contact us immediately and we will try to help you, but we cannot make any promises. Find more information about how you return or change your purchase under ”How to shop”.

How do I know my size?

All styles have their own measurments listed on the product and we also describe the garment, how it fits and how it's supposed to be worn. We also recommend that you look at our size guide to get an idea of our measurements.

What do I do if my package hasn’t shown up?

Our delivery time is 4-8 working days within Sweden and 6-8 working days outside of Sweden. If you haven’t received your package when that number of days has passed, please contact us on online@nygardsanna.se and we will help you.

I live outside of EU, do I pay Swedish VAT and do I need to pay custom fees?

If you live outside of EU you do not pay Swedish taxes, only the customers within Sweden and EU pay Swedish value added tax (VAT). Our prices are including VAT in the webshop but at checkout you choose which country you are from. The prices will then change if you are outside of EU to not include VAT. Be accurate when you choose your country. You may need to pay taxes or custom fees in your country. For more information contact your local custom office. nygårdsanna will not pay for any extra fees or make refunds for VAT if you select the wrong country. Any appeal against VAT and custom fees is a question for your local custom office.  

----------------------------------------------------------

Om ditt köp

Vilka länder skickar nygardsanna.se till?

Vi skickar för närvarande till hela Europa, USA, Canada och Australien. Var noga med att välja ditt land i kassan.

Vad gör jag om mitt paket är skadat?

Om ditt paket har synliga skador när du hämtar ut det hos posten ber vi dig kontakta oss omgående, inom 24 timmar. För att vi ska kunna uppvisa skadan för posten ber vi dig spara allt trasigt emballage. Har ditt paket inre skador ber vi dig kontakta oss så snart som möjligt, inom 7 dagar. Du kontaktar oss på online@nygardsanna.se.

Har nygårdsanna mottagit min retur?

När vi mottagit din retur kommer vi skicka en bekräftelse till den mejladress du uppgav vid köpet. Ibland kan det dröja innan vi får din retur beroende på hur du valt att skicka den samt arbetsbelastningen hos nygårdsanna.  Har du inte hört något från oss inom 14 dagar ber vi dig kontakta oss på online@nygardsanna.se så hjälper vi dig.

När och hur får jag min återbetalning?

Återbetalningen sker med samma betalningssätt som du använde vid det ursprungliga köpet. Har du använt dig av Klarna faktura kommer vi att reglera din faktura och skicka en ny. Har du redan betalat din faktura innan din kreditfaktura har kommit så återbetalar Klarna dig. Betalade du med betalkort återförs aktuellt belopp på samma kort som du använde vid betalningen. Bearbetningen av återbetalningen kan ta upp till 14 dagar. Fraktavgift och eventuell fakturaavgift återbetalas ej.

Kan jag avbeställa eller ändra min order när den är skickad?

När din order är skickad från oss kan vi inte göra några ändringar eller avbeställa den. Du får istället returnera den eller byta vara efter att du mottagit den. Upptäcker du ett fel när du får din orderbekräftelse kan du kontakta oss på online@nygardsanna.se så ska vi försöka hjälpa dig, men vi kan inte lova att ändringar kan genomföras när ordern väl kommit in till oss. Hur du returnerar och byter din vara kan du läsa mer om under “How to shop”.

Hur vet jag min storlek?

Under varje produkt anges plaggets specifika mått och där beskrivs även plagget och dess passform samt ger dig råd och tips om hur du kan bära plagget. Vi rekommenderar också att du tittar på vår storleksguide för att få en uppfattning om våra mått.

Vad gör jag om mitt paket inte dykt upp?

Vår leveranstid är 4-8 arbetsdagar inom Sverige och 6-8 arbetsdagar utanför Sverige. Har du inte fått ditt paket inom den tiden ber vi dig kontakta oss på online@nygardsanna.se så hjälper vi dig.

Jag är kund utanför EU, betalar jag svensk moms och tillkommer tull då?

Befinner du dig utanför EU betalar du inte svensk moms, det är endast kunder inom Sverige och EU som betalar svensk moms. Våra priser som du ser i shopen är inklusive moms, men när du kommer till kassan och väljer vilket land du handlar ifrån justeras priserna om du befinner dig utanför EU. Du kan behöva betala moms samt tullavgifter i det land som du för in paketet till. För mer information om avgifter rekommenderar vi dig att kontakta ditt tullkontor. Nygårdsanna står inte för några tillkommande avgifter och återbetalar inte moms där du som kund valt felaktigt land. Eventuell överklagan görs till ditt lokala tullkontor.